Poradnik

Zasoby dla webmasterów

projektant stron

Szukaj

Wirtualny projekt

Studium projektowe przeprowadzimy na przykładzie wirtualnej firmy Intra-EX. Załóżmy, że będziemy dla niej realizowali mały projekt informatyczny, obejmujący powstanie serwisu WWW z elementami dynamicznymi oraz funkcjonującego w jego ramach sklepu inrernetowego, który będzie pobierał informacje z zewnętrznego systemu, służącego do gromadzenia i zarządzania danymi o produktach i ich cenach. Przedstawimy propozycje etapów realizacji wirtualnego projektu wraz ze wskazówkami dotyczącymi szczególnie istotnych elementów tego przedsięwzięcia, warunkujących końcowy sukces.

1. Rozpoczęcie projektu

Początek projektu wyznaczają rozmowy miedzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą, dotyczące wizji potrzeb i podstawowych, funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagań projektu.

Działania

Intensywne rozmowy wykonawcy ze zleceniodawcą.

Cel ogólny

Stworzenie wstępnej specyfikacji projektu, zawierającej:

Podstawowe wymagania funkcjonalne:

Podstawowe wymagania niefunkcjonalne.

Efekt.

2. Analiza wymagań

Faza analizy - uzupełnianie wizji systemu oraz uszczegółowianie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, propozycje bardziej skomplikowanych problemów i zachowań systemu - powstanie szczegółowego dokumentu, opisującego przyszły system.

Działania

Intensywne rozmowy wykonawcąy ze zleceniodawca. O Tworzenie, uzupełnianie i poprawianie dokumentu

Dokładna specyfikacja przyszłej aplikacji bez uwzględnienia szczegółów związanych ł narzędziami, w ramach których zrealizowany będzie system.

3. Projektowanie

Na bazie SWS powstaje szczegółowy projekt techniczny, na podstawie którego rozpocznie się implementacja.

4. Realizacja

Implementacja systemu na podstawie projektu technicznego.

5. Testowanie i wdrożenie

Sprawdzenie poprawności działania gotowej aplikacji i zainstalowanie jej na serwerach docelowych.

6. Pielęgnacja - konserwacja systemu

Opieka nad poprawną pracą aplikacji.

Podstawowe wzorce i wskazówki projektowe

Podczas realizacji projektu informatycznego należy zwrócić uwagę na wiele istotnych czynników, warunkujących końcowy sukces. Do najistotniejszych należą:

Podsumowanie

Niniejszy artykuł na pewno nie wyczerpuje wszystkich problemów związanych z tworzeniem aplikacji internetowych.

Zawiera jednak najbardziej istotne aspekty, które każdy autor przedsięwzięcia informatycznego powinien uwzględnić, by efekt jego dzieła był satysfakcjonujący zarówno dla zleceniodawcy, jak i wykonawcy.